onsdag den 11. januar 2012

Visebog fra Marstal

I den første uge af januar 2012 var jeg i gang med at renovere vores fritidshus i Marstal, da marstalskipper Kaj Hald kom forbi og fik en hyggesnak. Talen faldt på det hårde sejlerliv i det 19.årh. og shantyens betydning for et velarbejdende og diciplineret mandskab. I mange år har han været formand for Marstal Skipper- forening af 1888 og han ville gerne forære mig et eksemplar af Marstalsøfolkenes Visebog. Bogen er en guldskat forstået på den måde at den gennem fortælling, viser og digte afslører en hel del om Marstals specielle arbejdsomhed, sømandskultur og den "ånd" der stadig præger byen i nutiden. Der er dog et minus, som er meget vigtigt for bevaringen af denne viseskat. Der er ingen noder og så må man i givetfald ty til den ældre generations mundtlige overlevering, hvis man vil synge en hel del af bogens viser. Det kan jo være at min shantyven Poul Kildelund Poulsen, der jo i sin tid gik på Marstals Navigationsskole kender en del af melodierne og kan hjælpe.
Kaj Mattesen
Shantyman.


Bogen udkom i anledning af foreningens 100 års jubilæum.Viserne stammer hovedsaglig fra fhv. skibsfører Hans O. Fabricius håndskrevne visehæfte, det meste samlet på en rejse over Nordatlanten midt i 30´erne med 3 mst. skonnert "Alf" af Marstal, en af de sidste rene danske sejlere. Citat:"Det er viser, vi sang i ruffet, nogle er samtidens viser, der brugtes både til søs og i land, mange er ældre viser, som er arvegods fra generationerne før os, hvor de unge søfolk hyppigt supplerede deres sejllads med sejltid i udenlandske deepwatere før navigationsskolegangen".

Det første digt i bogen jeg slog op på, mindede mig en hel del om Kaj Halds personlige fremtoning. Tak for bogen Kaj.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar